Praktijkvoorwaarden

Om de kwaliteit van de behandelingen te kunnen handhaven hebben we uw medewerking nodig. Daarom zijn de volgende regels strikt noodzakelijk, zodat we onze tijd en aandacht aan u en uw gebit kunnen besteden in plaats van deze verloren te laten gaan:

  1. Laat het minimaal 24 uur van te voren weten, als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Wanneer u een lange behandeling moet annuleren, dan verzoeken wij U om dit minimaal 3 dagen van te voren te doen.
  2. Vergeet een afspraak niet of bel niet te laat af, anders zijn we genoodzaakt een rekening voor de verloren tijd te sturen (30 min= € 50). Wij benutten deze vrijgekomen tijd liever voor het verhelpen van pijnklachten, wat misschien ook ooit bij U zelf noodzakelijk is.
  3. Als u 3 keer een afspraak vergeet/niet nakomt, zonder af te bellen, kan uitsluiting uit de praktijk plaatsvinden.
  4. Wij behandelen volgens de landelijke UTP codes.
  5. Rekeningen na consulten en of behandelingen graag direct na de behandeling voldoen of overmaken binnen 2 weken. Deze kan met pin of anders contant voldaan worden. U dient vervolgens zelf de declaratie in bij uw zorgverzekeraar. Onze betalingsvoorwaarden zijn van Medicas welke u kunt nalezen via deze link: Betalingsvoorwaarden.
  6. Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen wordt er bij ons tijdens een controleafspraak bepaald wat er gedaan moet worden zodat in overleg met u een behandelafspraak kan worden gepland. Om uw mondgezondheid te kunnen waarborgen dient u regelmatig voor de periodieke controle te komen zoals aangegeven door ons. 

 

Met uw medewerking en het nastreven van deze regels, geeft u ons extra tijd, die wij graag aan tandheelkundig gemotiveerde patiënten kunnen besteden om een stralend en gezond gebit te kunnen behouden. Als u zich niet kunt vinden in onze praktijkvoorwaarden of klachten heeft, neem dan gerust contact op met onze praktijkmanager zodat zij uw klacht kan behandelen of doorsturen naar de klachtenbemiddeling en anders in een vriendelijke sfeer uit elkaar te kunnen gaan.

Wij zijn aangesloten bij de KNMT. B- 39066326702