Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Tandartspraktijk Jufferkade besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd per abuis onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van Tandartspraktijk Jufferkade wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Tandartspraktijk Jufferkade

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.